X
 

Disclaimer

AANSPRAKELIJKHEID

CK Service hecht veel belang aan een website die goed functioneert, veilig en toegankelijk is en de juiste gegevens bevat. Toch kunnen we dit niet absoluut garanderen, waardoor het slechts een middelenverbintenis betreft.

Zo zou het kunnen voorkomen dat, ondanks haar voorzichtigheid, informatie op de website te vinden is, waarvan de correctheid niet gegarandeerd kan worden. De gebruiker is er zich eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. De juridische inhoud van de website is bedoeld om algemene informatie te geven en is niet bedoeld als adequaat advies in een specifieke situatie.

Wanneer een gebruiker incorrecte informatie zou opmerken, verzoekt CK Service hem/haar vriendelijk om ons te contacteren via info@ckservice.be of via het contactformulier op de website. CK Service zal dan de inspanning doen om de informatie binnen de kortst mogelijke termijn recht te zetten.

CK Service zal evenwel niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site, door het gebruik van de website, noch haar werking.

HYPERLINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Dit betekent niet noodzakelijk dat er een connectie is tussen CK Service en deze websites, noch dat we instemmen met de inhoud van die websites. Wij staan niet garant voor de inhoud, wettelijkheid, volledigheid of kwaliteit van de externe websites. De hyperlinks zijn voor uw gebruik op eigen risico en verantwoordelijkheid, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen voor mogelijke schade. Wij adviseren om de voorwaarden en privacyverklaring van deze websites te lezen, vermits deze andere websites mogelijk niet dezelfde bescherming kunnen bieden als wij.

AUTEURSRECHTEN

Reproductie, verspreiding of aanwending in welke vorm ook, in welke taal of vertaling ook, met welk medium ook van de teksten, afbeeldingen, video’s geluidsfragmenten, logo’s, formats, documenten, kortom welke gepubliceerde content ook is enkel toegelaten mits schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van de titularis van de auteursrechten, onverminderd de rechten van de uitgevers.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

CK Service behoudt zich het recht voor deze disclaimer, op elk moment, zonder mededeling, aan te passen. Het is dan ook aan te raden om deze discaimer regelmatig te raadplegen, zodat je van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

De onderhavige Disclaimer wordt beheerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat uitsluitend van toepassing is op elk mogelijk geschil.

In geval van elke vorm van onenigheid dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van de onderhavige disclaimer, zullen partijen het geschil trachten op te lossen door bemiddeling. De partijen zullen een bemiddelaar aanduiden onder de door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaars. In geval van mislukking van de bemiddeling, zullen alleen de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd zijn

Waarom kiezen voor CK Service?

We werken in heel België

Alle werken in eigen beheer (Kunnen we het niet? Dan doen we het niet!)

Zaakvoerder werkt mee aan je project

100’en tevreden klanten tonen je met plezier hun badkamer

We zoeken samen met jou naar de beste oplossing

We helpen je bij het aanvragen van de renovatiepremie

Afzuigsysteem om stof te beperken

We nemen al het afval mee

Vragen of interesse?

  • Bv. online advertentie, flyer, mond-tot-mond, beurs, ...